+31 10 522 26 12
English version

Merkenflits®

Nieuw beleid Google ten aanzien van merkgebruik in Adwords sinds 15 september 2010

15-09-2010

Optreden tegen gebruik van merken als keyword ten behoeve van Adword reclame is vanaf 15 september 2010 een stuk lastiger geworden.


Tot 15 september 2010 hanteerde Google het beleid dat Adword reclames waarbij gebruik werd gemaakt van een geregistreerd merk op verzoek van de merkhouder verwijderd werden. Tevens zag Google er op toe dat in dit soort gevallen door de adverteerder niet opnieuw een advertentie gemaakt kon worden waarvoor hetzelfde merk werd gebruikt.


Google heeft haar beleid ten aanzien van merkgebruik ten behoeve van Adword reclames echter per 15 september veranderd. Wanneer nu een klacht binnenkomt van een merkhouder met betrekking tot het gebruik van beschermde merken als Adword, start Google zelf een beperkt onderzoek in naar dat gebruik.


Wat Google onderzoekt is of het zoekwoord, al dan niet in combinatie met de advertentietekst, verwarring zaait over de herkomst van de artikelen of services waarvoor geadverteerd wordt. Deze verwarring kan bijvoorbeeld bestaan uit het suggereren van een samenwerkingsverband tussen de adverteerder en de merkhouder of het suggereren dat de aangeboden producten of diensten afkomstig zijn van de merkhouder. 
Wanneer Google tot de conclusie komt dat er inderdaad een gevaar voor verwarring bestaat dan zal ze de desbetreffende advertentie verwijderen.


Google volgt met dit beleid de meest recente Europese rechtspraak inzake gebruik van merken in Adwords.


Het hoogste rechtscollege van de Europese Unie, het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft namelijk beslist dat een merkhouder het gebruik van zijn merk ten behoeve van de Adwords reclame kan verbieden wanneer dat gebruik van zijn merk het de gemiddelde internetgebruiker onmogelijk of moeilijk maakt om te weten of de producten of de diensten waarvoor wordt geadverteerd afkomstig zijn van de merkhouder of van een aan hem gelieerde onderneming dan wel van een derde (HvJ EU 23 maart 2010, gevoegde zaken C-236/08, C-237/08, C-238/08 (Google tegen Louis Vuitton, Ciaticum en CNRRH), HvJ EU 25 maart 2010, C-278/08 (BergSpechte) en HvJ EU 8 juli 2010, C-558/08 (Portakabin/ Primakabin).


Voor de volledigheid berichten wij hier dat het nieuwe beleid (nog) niet voor het gebruik van Adword reclames in alle regio's geldt. Tot voor kort bestonden zelfs verschillen in beleid in de Europese landen. Door de recente uitspraken van het HvJ EU is het beleid in de EU- en EFTA-landen inmiddels volledig uniform in de Europese landen. Voor regio's buiten Europa geldt echter nog steeds dat in principe advertenties worden verwijderd door Google wanneer zij een verzoek daartoe ontvangen van een merkhouder. 
Google streeft er naar om haar beleid ten aanzien van Adwords zo uniform mogelijk te houden. Zij blijft hierbij echter wel gebonden aan de locale regelgeving en rechtspraak.

 

« Terug