+31 10 522 26 12
English version

Merkenflits®

November 2018: Domeinnaamconflicten

13-11-2018

 
Merkenflits® november 2018: Domeinnaamconflicten
 
 
Domeinnamen: mogelijk heeft u er zelf ook wel een of meer geregistreerd. Wat u misschien nog niet wist, is dat Markenizer expert is in het behandelen van domeinnaamconflicten.
 
Domeinnaamconflicten zijn veelvoorkomend en lijken soms ingewikkeld, maar er bestaan toegankelijke procedures voor een oplossing. In deze nieuwsbrief zullen wij de mogelijkheden voor het oplossen van geschillen over domeinnamen met u doorlopen.
 
Markenizer als domeinnaamexpert
Naast het registreren, onderhouden en beschermen van merken heeft Markenizer bijna dagelijks te maken met het adviseren over en de behandeling van domeinnaamconflicten. 
Wij helpen onze cliënten bij het registreren van domeinnamen, hetonderhandelen over de overname van domeinnamen en bij het voeren vanprocedures over domeinnamen
Onze collega Marieke Westgeest heeft zelfs de vooraanstaande positie van arbiter voor het Czech Arbitration Court (CAC) op haar naam staan. In die hoedanigheid doet zij uitspraak in specifieke .EU-domeinnaamconflicten.

Een domeinnaam: wat is dat nu eigenlijk?
Een domeinnaam is een vindplaats op het internet op basis van een unieke code. Een goede domeinnaam levert veel internetbezoekers op, hetgeen uiteindelijk de omzet van uw bedrijf ten goede komt of ervoor zorgt dat veel mensen de informatie op uw website lezen.
 
Heb ik het recht op een domeinnaam?
Domeinnamen worden verkregen op basis van het first come, first serve-principe. In tegenstelling tot het merkenrecht of het handelsnaamrecht bestaat er niet zoiets als een ‘domeinnaamrecht’. Er ontstaat geen eigendomsrecht op een domeinnaam wanneer die geregistreerd wordt.
 
Het niet kunnen verkrijgen van een eigendomsrecht op een domeinnaam heeft tot gevolg dat er geen mogelijkheid is om een ander te verbieden die domeinnaam te gebruiken. Als u een ander wilt verbieden om gebruik te maken van een domeinnaam, heeft u een rechtnodig. 
Dit kan een merkrecht of een handelsnaamrecht zijn. In sommige gevallen kan de domeinnaam overigens zelf een handelsnaamrecht opleveren: hiervoor dient de domeinnaam daadwerkelijk als handelsnaam gevoerd te worden in het economisch verkeer.

Ons advies is om uw domeinnaam, al dan niet zonder de extensie .COM, .NL, .EU, etc., altijd als merk te registreren, zodat u zeker weet dat u zich op rechten kunt beroepen.

Procedures voor domeinnaamconflicten

Dagelijks ontstaan er conflicten over domeinnamen, bijvoorbeeld omdat partijen uit elkaar gaan en niets hebben afgesproken over wie de domeinnaam mag voortzetten of bijvoorbeeld omdat een derde een gelijkende domeinnaam in gebruik neemt om mee te liften met een bekende partij en zodoende traffic naar zijn eigen website genereert.
 
Wanneer u een conflict niet zelf kunt oplossen zijn er twee opties om een domeinnaamconflict op te lossen: ofwel via de rechtbank, ofwel via een arbitrageprocedure.

Via de rechtbank
Een gerechtelijke procedure brengt aanzienlijke kosten mee en kan tevens geruime tijd duren. Tijdens de procedure wordt de domeinnaam in kwestie niet geblokkeerd, waardoor het risico bestaat dat de domeinnaamhouder de naam verhuist en geen partij in de zaak meer is. Een gerechtelijke procedure geeft wel meer argumentatiemogelijkheden omdat er meer wettelijke gronden zijn waarop de eis kan worden gebaseerd.
Daarom is een procedure bij de rechtbank voor ieder domeinnaamconflict geschikt. Bijkomend voordeel van de rechtbankroute is dat bij het slagen van de procedure de tegenpartij in een aantal gevallen kan worden veroordeeld in de proceskosten en dus de gemaakte kosten voor het instellen van de procedure worden gecompenseerd.
Via arbitrage
Een snellere en goedkopere manier van conflictbeslechting is de schriftelijke arbitrageprocedure. Het domeinnaamconflict moet dan wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. De gronden en argumentatiemogelijkheden zijn dus beperkter. Als aan de voorwaarden wordt voldaan kan het conflict gemiddeld al binnen 60 tot 90 dagen worden opgelost. Ook wordt de domeinnaam al direct bij aanvang van de procedure geblokkeerd. Bijkomend voordeel is verder dat het gaat om een online, schriftelijke procedure en er niet op een rechtszitting verschenen behoeft te worden!
 
Nadeel van arbitrage is dat de tegenpartij bij een dergelijke procedure niet kan worden veroordeeld in de proceskosten.
Instanties arbitrageprocedures domeinnamen
Ieder topleveldomein (.COM, .NL, etc.) heeft zijn eigen arbitrageregeling. Er zijn verschillende instanties die een arbitrageprocedure mogen uitvoeren.
Voor de .NL-, .COM-, .ORG- en .NET-domeinnamen gaat Markenizer in beginsel naar de WIPO (World Intellectual Property Organization) in Genève, Zwitserland. De WIPO noemt de arbitrageprocedure de UDRP (Uniform Dispute Resolution Policy).

Voor de arbitrageprocedure voor .EU-domeinnamen gaat Markenizer naar hetCAC (Czech Arbitration Court) in Praag, Tsjechië. Het CAC noemt deze procedure de ADR (Alternative Dispute Resolution).

Voorwaarden voor succes in een domeinnaamconflict
Om een domeinnaamzaak in arbitrage te winnen moeten aan drie voorwaarden worden voldaan, welke ongeveer als volgt gelden (er bestaan kleine variaties tussen de verschillende regelingen):
  • de domeinnaam van de domeinnaamhouder is identiek aan of vertoont grote gelijkenis met een merk waarop u rechten heeft; en
  • de domeinnaamhouder heeft geen rechten of legitieme belangen ten opzichte van de domeinnaam; en/of
  • de domeinnaam van de domeinnaamhouder is te kwader trouwgeregistreerd en/of gebruikt.
Deze procedure is er dus met name op gericht de meest duidelijke inbreukgevallen snel op te lossen. Te denken valt met name aan gevallen waarin meegelift wordt op een merk om traffic naar de eigen website te genereren dan wel gevallen waarin een domeinnaam wordt geblokkeerd om geld aan te verdienen aan de verkoop aan de rechtmatige eigenaar.
 
De succesverhalen van Markenizer
Markenizer doet talloze onderhandelingen om domeinnamen terug te halen of aan te kopen voor merkhouders. Verder heeft zij voor cliënten al diverse succesvolle arbitragezaken gevoerd. Hieronder delen we er twee.
 
Luxaflex
Onze cliënte Hunter Douglas, onder meer bekend van het merk LUXAFLEX, schakelt ons in wanneer concurrenten het bekende merk Luxaflex® in hun domeinnaam gebruiken.
In dit soort zaken kunnen wij succesvol beargumenteren dat de domeinnaamhouder het merk enkel in de domeinnaam noemt om traffic naar de eigen website te genereren. Gevolg is dat wij ofwel de zaak zelf kunnen oplossen ofwel dat wij een arbitrage instellen en de arbiter oordeelt dat de domeinnaam moet worden overgedragen aan onze cliënte.
Wim Bosman
Onze cliënte Mainfreight, houder van het merk WIM BOSMAN, stuitte op de domeinnaam hr-wimbosman.com, waarin dit merk (en persoonsnaam van de voormalig eigenaar van het bedrijf) werd misbruikt om te doen alsof de domeinnaamhouder een lid van de HR-afdeling van Mainfreight was en zo persoonlijke informatie te kunnen ontfutselen.
 
Wij zijn een procedure gestart tegen het te kwader trouw gebruik van deze domeinnaam, en met succes! De domeinnaam moest worden overgedragen aan onze cliënte.

Advies of bijstand in een onderhandeling of conflict nodig? Markenizer staat u bij!
Heeft u een domeinnaam gevonden die inbreuk maakt op uw rechten of twijfelt u aan het mogen registreren of gebruiken van een bepaalde domeinnaam? Wij kunnen u helpen. Ook bij onderhandelingen voor de aankoop van domeinnamen of het voeren van procedures over domeinnamen bent u bij ons aan het juiste adres.
 
Markenizer is de expert op het gebied van domeinnamen en alle rechten die daarbij komen kijken!
 
De informatie, die in deze nieuwsbrief wordt gegeven, is zuiver informatief bedoeld en kan niet gebruikt worden als advies ten behoeve van een specifieke zaak.
Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van de nieuwsbrief? Wij horen ze graag! U kunt ze sturen naar info@markenizer.com.
 
 « Terug