+31 10 522 26 12
English version

Merkenflits®

Merkenflits nieuwsbrief nr. 9: Afschaffing ambtelijk onderzoek

01-08-2005

Recent is het nieuwe Benelux Verdrag voor de Intellectuele Eigendom (BVIE) in werking getreden. Het nieuwe verdrag is met name een schoonheidsoperatie, bedoeld om de vele wijzigingsprotocollen die de afgelopen jaren, naast de Benelux Merkenwet en de Benelux Modellenwet in werking waren, te integreren in één verdrag met duidelijke systematiek en artikelnummering.

Het Verdrag brengt inhoudelijk slechts enkele wijzigingen. De belangrijkste voor u is de afschaffing van het verplicht ambtelijk onderzoek in de Benelux Merkregistratieprocedure. Het verplicht ambtelijk onderzoek werd vervaardigd door een ambtenaar van het Benelux Merkenbureau. Het onderzoek was slechts informatief bedoeld en de kwaliteit was in de praktijk laag. Gezien de geringe waarde heeft de markt jarenlang voor afschaffing gepleit. Markenizer heeft, als lid van de wetgevingscommissie van de Benelux vereniging voor merken-en modellenrecht, een actieve rol in deze lobby gespeeld. De afschaffing van het verplicht ambtelijk onderzoek is dus nu een feit. Als gevolg daarvan hebben wij ons tarief voor de Benelux merkregistratieprocedure verlaagd.

De TOTALE* kosten voor registratie van een merk in het Benelux Merkenregister bedragen vanaf vandaag: 600 Euro excl. BTW

* m.u.v. oppositie- en weigeringsprocedures.

Markenizer is u graag van dienst bij het beschermen en beschermd houden van merken en modellen.

 

« Terug