+31 10 522 26 12
English version

Merkenflits®

Merkenflits nieuwsbrief nr. 6: Oppositieprocedure

01-06-2005

Benelux merkregistratieprocedure

Vanaf 1 januari 2006 zal de oppositieprocedure ten aanzien van alle merkdepots, die vanaf die datum worden ingediend in het Benelux Merkenregister, van kracht zijn. Het voeren van oppositie werd in 2004 mogelijk. Het was toen de bedoeling om oppositie trapsgewijs in te voeren en binnen vijf jaar open te stellen ten aanzien van alle nieuwe merkdepots. De volledige openstelling is echter vervroegd naar 1 januari aanstaande. Oppositie is tot 1 januari 2006 nog beperkt, dat wil zeggen: alleen mogelijk tegen merkdepots die in ieder geval in één van de volgende klassen zijn gedeponeerd: 2, 6, 8, 13, 15, 17, 19, 21 en 27.

In de praktijk is nog weinig gebruik gemaakt van de oppositiemogelijkheid. Tot op heden werd slechts tegen 2,5% van alle Benelux merkdepots oppositie ingesteld. Dit percentage is laag vergeleken met de cijfers in de ons omringende landen: in Duitsland wordt gemiddeld tegen 9% van alle merkdepots oppositie ingesteld en in Frankrijk tegen 5 %. Wij verwachten daarom dat door de volledige openstelling het aantal opposities in de Benelux zal toenemen.

De oppositieprocedure

De oppositieprocedure is een deel van de Benelux merkregistratieprocedure. De registratieprocedure bestaat uit een vast aantal handelingen. Wij noemen de belangrijkste: Nadat het merkdepot door het Benelux Merkenbureau is ontvangen wordt het allereerst getoetst op formele gronden (is er een deposant, is er een merk, is er een waren of dienstenlijst die voldoet aan de verdragsvereisten, is er betaald?). Dan volgt een toetsing van het merk (kan het ingediende teken de merkfunctie vervullen, dat wil zeggen: is het teken onderscheidend en niet uitsluitend beschrijvend?) Indien het teken de merkfunctie niet kan vervullen wordt de inschrijving van het merk in het register geweigerd en wordt geen merkregistratie verkregen. Verder wordt een informatief onderzoek naar eerdere merken verricht en wordt het merk gepubliceerd. De publicatie is bedoeld om andere merkhouders te informeren over het nieuwe merkdepot en de kans te geven om bezwaar te maken tegen de inschrijving van dit merk. Dit laatst genoemde aspect van de registratieprocedure is het geven van de mogelijkheid tot het voeren van oppositie.

Oppositie kan worden ingesteld door iedere houder van een ouder identiek of overeenstemmend merk, welke geregistreerd of gedeponeerd is voor identieke of soortgelijke waren of diensten. In een oppositieprocedure probeert de houder van het oudere merk te bewerkstelligen dat het later gedeponeerde merk niet wordt ingeschreven. Vaak zullen partijen het conflict gezamenlijk oplossen maar indien dat niet lukt dan beslist het Benelux Merkenbureau. In het meest ongunstige geval zal er dan worden besloten dat het nieuwe merkdepot niet kan worden ingeschreven. Tot op heden heeft het Benelux Merkenbureau in slechts twee oppositiezaken een beslissing hoeven nemen.

Waarom oppositie?

Het voordeel van de oppositieprocedure is dat u binnen enkele maanden na deponering weet dat een derde bezwaar tegen uw merk heeft en andersom. Het is in een dergelijk vroeg stadium vaak gemakkelijker om tot een minnelijke regeling tussen partijen te komen. Dit komt omdat er meestal nog niet (veel) in het merk geïnvesteerd is. Een ander voordeel is dat de oppositieprocedure een administratieve procedure is en daardoor aanzienlijk minder kostbaar en sneller dan een procedure voor de rechtbank.

Oppositie voorkomen: deponeren voor 1 januari 2006

Ondanks de voordelen van de oppositieprocedure kunnen wij ons voorstellen dat u toch liever voorkomt dat oppositie tegen uw merk wordt ingesteld. Het kan daarom gunstig zijn om uw merk nog voor 1 januari 2006 te laten deponeren en dus de mogelijkheid dat oppositie kan worden ingesteld te vermijden.

Wij adviseren u graag over het al dan niet nu laten deponeren van uw merk(en). Aarzel daarom niet om contact met ons op te nemen.

 

« Terug