+31 10 522 26 12
English version

Merkenflits®

Merkenflits nieuwsbrief nr. 4: .eu domeinnamen

01-04-2005

Domeinnamen .eu start op 7 december 2005

In samenwerking met haar service-provider biedt Markenizer de registratie van .eu domeinnamen aan. De extensie .eu staat voor Europese Unie en is interessant voor ieder bedrijf dat een Europese uitstraling wenst, of gevonden wil worden onder de .eu extensie. Het registratiesysteem werkt primair volgens het "wie het eerst komt, die het eerst maalt" principe, maar daarop worden een aantal uitzonderingen gemaakt. Eén van die uitzonderingen is ten voordele van merkhouders: bent u in het bezit van een merkregistratie in één van de landen van de Europese Unie of heeft u een Europees gemeenschapsmerk dan kunt u voorrang krijgen bij de registratie van uw .eu domeinnaam. Dit gebeurt bij aanmelding in de zogenaamde sunrise periode, die duurt van 7 december 2005 tot 6 februari 2006. Het is met name in de sunrise periode handig de .eu domeinaamaanvrage door ons bureau te laten verzorgen.

Procedure

U stuurt een e-mail met daarin de domeinnamen die u wilt verkrijgen en vermeldt of u ze in de sunrise periode wilt laten aanvragen.

Indien verzoek tot domeinnaamaanvrage in de sunrise periode: Wij zullen allereerst checken of u de eerste bent die de betreffende domeinnaam bij onze service-provider laat aanmelden. Bent u niet de eerste dan zullen wij de domeinnaamaanvrage laten verzorgen door een alternatieve provider. Bent u wel de eerste dan vragen wij onze provider om de domeinnaamaanvrage in het .eu register in te dienen. Onze primaire provider is een middelgrote speler in de Nederlandse markt en is aangesloten bij de .eu registrerende instantie Eurid. Dit betekent dat zij bevoegd is om .eu domeinnamen rechtstreeks bij Eurid aan te brengen. Wij hebben uit technische overwegingen gekozen om samen te werken met een middelgrote provider. De reden is deze: iedere domeinnaam moet afzonderlijk worden aangevraagd bij Eurid. Dat betekent dat een provider voor iedere domeinnaam moet in- en uitloggen en dus intern een wachtrij creëert om de domeinnamen bij Eurid aan te melden. Naarmate een serviceprovider minder domeinnaamaanvragen moet behandelen duurt het dus korter voordat dat uw domeinnaam de registrerende instantie Eurid bereikt. Bij een middelgrote provider is uw domeinnaam naar verwachting eerder aan de beurt.

Nadat uw domeinnaamaanvrage bij Eurid is binnengekomen zal er een verzoek tot aanleveren van bewijsmateriaal komen. Markenizer zal het bewijs van registratie van uw merk indienen.

Als alle documenten zijn aangeleverd dan zullen de zogenaamde "validators", aangesteld door Eurid, uw aanvrage beoordelen. Indien uw aanvrage aan de gestelde eisen voldoet dan verkrijgt u de domeinnaam onder de voorwaarde dat u de eerste was die de domeinnaam had laten aanvragen. Immers, het is mogelijk dat uw aanvrage aan de vereisten voldoet, maar dat een ander dezelfde domeinnaam eerder had aangevraagd en een merkregistratie kan overleggen (bij voorbeeld een merkregistratie voor dezelfde naam in een andere Europese lidstaat). Deze merkhouder heeft natuurlijk evenveel recht op de domeinnaam. Hier geldt dus: de eerste aanmelding met goedgekeurd bewijsmateriaal wordt gehonoreerd en krijgt de .eu domeinnaam.

Waarschuwing: Wij willen u erop attenderen dat de kans op het verkrijgen van een .eu domeinnaam wordt vergroot in de sunrise periode maar dat het nooit zeker is dat u de .eu domeinnaam ook daadwerkelijk krijgt. Onafhankelijk van het al dan niet verkrijgen van de domeinnaam worden door ons voor de domeinnaamaanvrage in de sunrise periode standaard kosten gerekend.

Indien niet sunrise periode dan verzoek tot domeinnaamaanvrage in de landrush periode: De domeinnaam wordt aangevraagd vanaf 6 april 2006 op basis van het principe "wie het eerst komt, die het eerst maalt". Wij zullen eerst checken of de naam nog vrij is. Indien niet vrij, dan zullen wij de domeinnaam niet aanvragen en worden geen kosten gemaakt.

Spoedregistratie

Mocht u geen merkregistratie hebben maar toch gebruik willen maken van de voorkeursbehandeling, die merkhouders krijgen, dan kunnen wij ervoor zorgen dat u alsnog -voordat de sunrise periode start- een merkregistratie verkrijgt. Wij vragen dan een spoed merkregistratie in het Benelux merkregister aan en u verkrijgt de registratie binnen circa één dag!

Merkregistratie: tip!

Heeft u merken in gebruik, maar nog niet geregistreerd dan is dit het moment om dat te laten doen. Immers, met die registratie is uw product of dienst beschermd en kunt u tevens een .eu domeinnaam aanvragen.

 

PRIJSVRAAG MERKENFLITS nieuwsbrief nummer 3

Hieronder treft u de uitslag van de prijsvraag van onze vorige nieuwsbrief aan. De prijs (50 tulpen) is gewonnen door Sanne Dolphijn van Promax BV te Bergschenhoek.

  1. Black & Decker was General Electric
  2. Nissan was Datsun
  3. Campina was Melkunie
  4. T-Mobile was Be
  5. Accenture was Andersson Consulting

* genoemde bedragen zijn exclusief BTW

 

« Terug