+31 10 522 26 12
English version

Merkenflits®

Merkenflits nieuwsbrief nr. 3: Merknaamwijzigingen

01-03-2005

Nieuwsbrief over merken en modellen

MERKNAAMWIJZIGINGEN*

Merknamen zijn belangrijk voor consumenten. Ze geven hen - vaak onbewust - houvast en zekerheid. Toch worden merknamen veelvuldig gewijzigd. Soms als gevolg van juridische geschillen of overnames; soms om de efficiency, effectiviteit of internationale groeimogelijkheden te vergroten. Risico's als verlies van betrouwbaarheid en imagoschade liggen echter op de loer. Om het succes van een merknaamwijziging te vergroten, is het van belang rekening te houden met de volgende ‘kritieke succesfactoren':

  • Wanneer de oude merknaam en bijbehorende associaties zo spoedig mogelijk vervangen dienen te worden, neem met een ‘big bang' afscheid van de oude naam en ga onmiddellijk over op de nieuwe naam. Dienen de bestaande merkwaarden echter overgedragen te worden op de nieuwe naam, kies dan voor een meer geleidelijk proces.
  • Is het merk functioneel of juist expressief? Consumenten gebruiken expressieve merken om hun identiteit uit te drukken. Er wordt veel waarde aan dergelijke merken gehecht. Expressieve merknamen zijn dan ook lastiger te veranderen dan functionele merknamen.
  • Hoe belangrijk is de merknaam voor het te wijzigingen merk? Wanneer een ander merkelement - als verpakking of logo - van groter belang is, zal een merknaamwijziging een grotere kans van slagen hebben.


Indien consumenten, na een voltooide wijzigingsoperatie, de oude merknaam blijven gebruiken, dan moet de wijzigingsprocedure geacht te zijn mislukt. Echter, wanneer een merknaam succesvol wordt gewijzigd, wil dit geenszins zeggen dat de oude merknaam volledig gewist wordt uit het geheugen van consumenten. Zo zal een ieder van u zich de niet al te ingrijpende wijziging van Jif in Cif nog herinneren. Maar wie kent de oorspronkelijke namen van de onderstaande vijf merken nog?

  1. Black & Decker
  2. Nissan
  3. Campina
  4. T-Mobile
  5. Accenture

 

PRIJSVRAAG

Als u de vijf antwoorden weet, dan kunt u die per terugkerende e-mail sturen. De eerste correcte inzending verdient 50 tulpen. De uitslag wordt bekend gemaakt in Merkenflits nummer 4.

 

MERKBESCHERMING

Indien het besluit tot wijziging van de merknaam is genomen is het belangrijk om de nieuwe naam merkenrechtelijk te testen door het laten verrichten van een beschikbaarheidsonderzoek in de regio waar het
merk in gebruik zal worden genomen. Door middel van een dergelijk onderzoek wordt een inschatting gemaakt van de risico's die u loopt bij de introductie van het nieuwe merk. Immers, indien een derde al
eerdere rechten op de naam of een overeenstemmend teken heeft dan kan die derde de rechtbank verzoeken de nieuwe naam te verbieden. Markenizer kan voor u de risico's inschatten en u helpen bij
het oplossen van de bestaande risico's door bij voorbeeld in onderhandeling te treden met de houder van het oudere merk om een licentie te verkrijgen of het oudere merk te kopen.

Indien de risico's aanvaardbaar zijn dan zult u rechten op de merknaam moeten laten aanvragen, want alleen een merkregistratie in het merkenregister van het land waar u bescherming wenst, geeft u een
exclusief recht op de merknaam. Voor het verrichten van de merkregistratieprocedures, waar ook ter wereld, is Markenizer u graag van dienst.


* Onderstaande tekst betreft een gecomprimeerde samenvatting van de conclusies van doctoraalscriptie "De kritieke succesfactoren van merknaamwijzigingen" van J.A.C. Luijendijk, faculteit economie, Erasmus Universiteit Rotterdam.

 

« Terug