+31 10 522 26 12
English version

Merkenflits®

Merkenflits juni 2017: Het i-DEPOT

28-06-2017

 

Merkenflits®

Merkenflits juni 2017: Het i-DEPOT

28-06-2017
 
Merkenflits® juni 2017:
Het i-DEPOT
Eén van de voorwaarden om auteursrechten te verkrijgen, is dat het werkelijk op papier staat of op enig andere wijze voor de menselijke waarneming vatbaar is. Wanneer dit niet het geval is, hoe bewijs je dan dat een niet op papier gezet idee, concept of ontwerp al eerder door jou bedacht is? Via het i-DEPOT!

Ben je een startup en heb je een nieuw technisch product of proces bedacht, maar geen geld om octrooirecht aan te vragen? Het i-DEPOT biedt uitkomst!
Wat is het i-DEPOT?
Het i-DEPOT bestaat in de praktijk al sinds 1998 en biedt eenieder de mogelijkheid een concept, idee, (mode)ontwerp, uitvinding, model, muziekstuk, software, scenario, prototype, tekening, foto, film, video, etc. bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) vast te leggen. Hierdoor kunnen abstracte ideeën dus concreet worden uitgewerkt, wat vervolgens als bewijsmiddel kan dienen in registratieprocedures en (potentiële) conflicten. Het i-DEPOT levert dan wel geen intellectueel eigendomsrecht, bescherming of alleenrecht op, het kan daarentegen wel een fundamenteel onderdeel zijn van het innovatieproces van een idee of creatie.
Waarom kiezen voor het i-DEPOT?
  1. Het wordt als bewijsmiddel in gerechtelijke procedures toegelaten in alle 28 lidstaten van de Europese Unie en zeer waarschijnlijk ook in de USA en andere niet-Europese landen.
  2. Het biedt uitkomst indien men een idee of uitvinding geheim wenst te houden, niet over de financiële middelen beschikt om IE-bescherming te verkrijgen of de kosten daarvan niet opwegen tegen de opbrengsten.
  3. Om publiek kenbaar te maken op zoek te zijn naar financiers of samenwerkingspartners voor de verdere ontwikkeling of commercialisering van het idee of de creatie.
  4. Ter ondersteuning van de onderhandelingen met mogelijke partners en investeerders.
  5. Het kan het ontwikkelingsproces aantonen voor modellen of technische uitvindingen welke nog niet voldoen aan de wettelijke vereisten voor model- of octrooibescherming.
  6. Een openbaargemaakt i-DEPOT belet dat een ander er via een intellectueel eigendomsrecht bescherming op verkrijgt.
Hoe krijg je een i-DEPOT?  
Een i-DEPOT kan op twee manieren worden verkregen, via een fysieke variant (i-DEPOT envelop) en een elektronische variant (online i-DEPOT). Het online i-DEPOT kan eenvoudig en snel worden ingediend en is bovendien goedkoop en veilig. De i-DEPOT envelop bestaat uit twee gelijke aan elkaar gekoppelde compartimenten, met exact dezelfde inhoud en datumstempel, waarvan één envelop in bewaring wordt genomen door het BBIE. In beide gevallen dient een zo duidelijk mogelijke omschrijving of weergave van het concept of idee te worden toegevoegd, hetgeen niet naderhand kan worden aangepast.
Het i-DEPOT wordt, afhankelijk van de variant, gedurende vijf of tien jaar bewaard en kan telkens weer voor eenzelfde periode worden verlengd. Wordt de bewaartermijn niet verlengd, dan wordt het i-DEPOT verwijderd. Let wel, het niet (meer) verlengen van de bewaartermijn maakt het i-DEPOT bewijs niet ongeldig. De verlenging van het i-DEPOT is dus enkel van toegevoegde waarde indien u het i-DEPOT na deze termijn openbaar wilt houden. Om deze reden wordt slecht 10-15% van de i-DEPOTs na de eerste bewaartermijn verlengd.
Een openbaar of een geheim i-DEPOT? Let op!
De inhoud van het i-DEPOT is geheim, waarbij men sinds 1 december 2016 ook kan kiezen dit op een later moment geheel dan wel gedeeltelijk openbaar te
maken. Alle openbare i-DEPOTs komen in de databank i-D Space, welke voor iedereen toegankelijk is via www.boip.int. Het openbaar maken van het i-DEPOT kan praktisch zijn om kenbaar te maken aan de buitenwereld opzoek te zijn naar een financier of samenwerkingspartner, dat er al een bedenker is van het concept of idee dan wel om te voorkomen dat derden er met de creatie vandoor kunnen gaan. Maar let op! Bij het openbaar maken dient er rekening te worden gehouden met toekomstige voornemens een octrooi- of modelrecht aan te vragen. Het openbaar maken van het i-DEPOT kan namelijk de nieuwheid schaden, waardoor voornoemde rechten niet meer verkregen kunnen worden.
 
Markenizer staat bekend om haar expertise binnen het merken- en modellenrecht en heeft afgelopen mei 2017 een interessante lezing gegeven over het i-DEPOT op de INTA te Barcelona, waarover
hier meer te lezen is. Heeft u advisering en ondersteuning nodig bij een i-DEPOT? Markenizer is u graag van dienst!
Het i-DEPOT versterkt u juridische positie!
Het i-DEPOT bewijs voldoet aan de Europese richtlijn inzake de elektronische handtekening (1999/93/EG), waardoor het in ieder geval als bewijsmiddel in gerechtelijke procedures wordt toegelaten in alle 28 landen van de Europese Unie. Dezelfde vraag is aan het US Patent & Trademark Office voorgelegd, welke het i-DEPOT bewijs naar alle waarschijnlijk als bewijsmiddel zullen gaan accepteren.
 
Kosten
Het i-DEPOT is zeer gunstig in prijs. Een gemiddeld i-DEPOT kost € 100. Daarmee is het een efficiënt middel om bewijsmateriaal voor uw creaties te creëren.
Conclusie
Met het i-DEPOT kunnen ideeën dus vroegtijdig, snel en zorgvuldig worden vastgelegd. Daarnaast kan het als alternatief dienen voor het dure octrooirecht. Het i-DEPOT kan zowel grafisch als niet-grafisch zijn en dus van alles bevatten. Daarbij wordt de inhoud van een
i-DEPOT strikt geheim gehouden, tenzij de indiener anders aangeeft. Het belangrijkste is echter dat het i-DEPOT door de datumstempel uitstekend kan dienen als bewijsmiddel in Europa en vermoedelijk daarbuiten. Tot slot is de verlenging van de bewaartermijn niet van invloed op de geldigheid van het i-DEPOT bewijs, waardoor het i-DEPOT een zeer goedkope manier is om uw ideeën te beschermen en uw juridische positie te versterken.

Heeft u een goed concept of regelmatig nieuwe ideeën en wilt u een i-DEPOT? Neem gerust
contact met ons op.

De informatie, die in deze nieuwsbrief wordt gegeven, is zuiver informatief bedoeld en kan niet gebruikt worden als advies ten behoeve van een specifieke zaak.
Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van de nieuwsbrief? Wij horen ze graag! U kunt ze sturen naar info@markenizer.com.
 


 

« Terug