+31 10 522 26 12
English version

Merkenflits®

Merkenflits juni 2016

13-06-2016

 

 

Merkenflits® juni 2016:

Drones, Tijdlijnen en The Speakers Academy


In deze Merkenflits nieuwsbrief meer over:
 1. Drones:
  Wat zijn ze en wat is de regelgeving?
  Wat kan Markenizer voor u betekenen?

   
 2. Markenizer luistert naar u:
  Tijdlijnen in onze brieven om te verduidelijken waar uw merk in de registratieprocedure is.

   
 3. Marieke Westgeest te boeken bij The Speakers Academy

Drones
Je hoort er steeds meer over. Bijna wekelijks is er een bericht in het nieuws over drones. De ene keer gaat het over het gevaar van vliegen met drones in de buurt van vliegvelden, de andere keer praat de politiek over aanscherping van de regels. Ook wij van Markenizer hebben te maken met drones: inmiddels hebben we twee merken mogen indienen die betrekking hebben op drones en hebben we contracten aangaande drones en het gebruik daarvan voor de vervaardiging van film en fotobeelden mogen opstellen!

In dit artikel willen wij u informeren over een aantal recente ontwikkelingen op het gebied van drones en een overzicht geven van de huidige regels en de toekomstplannen van de wetgever.
Wat is nu een drone?
De laatste tijd is er veel onduidelijkheid over de exacte definitie van een drone. Nieuwskoppen staan vol met zinnen als: “Drone botst bijna met vliegtuig” of “Amerikaanse dronestrike vernietigt schuilplek ISIS”. Maar zijn deze drones hetzelfde? En hoe kunnen we de verschillende drones aanduiden?

In de wet wordt een drone een remotely piloted aircraft genoemd, ook wel een RPA. Voordat drones voor consumenten toegankelijk waren, werd de term drone gebruikt om grote militaire onbemande vliegtuigen aan te duiden. In 2013 werd aangekondigd dat Nederland vier Amerikaanse MQ-9 Reapers zou kopen. Deze drones zijn echter niet onomstreden. De Verenigde Staten gebruiken deze drones om terroristische doelwitten in landen als Afghanistan te vernietigen. 
 

De meeste nieuwsberichten, die u tegenwoordig leest gaan over civiele drones. Deze drones zijn voor hobbyisten verkrijgbaar en komen in verschillende klassen. In een concept beleidsregel van staatssecretaris Sharon Dijksma wordt het gebruik van micro- en minidrones beschreven. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen drones tot 1 kg (microdrones) en drones van 1 tot 4 kg (minidrones). Deze regeling zal vooral de eisen voor het commercieel gebruik van drones verlagen. Volgens de huidige regels moet een professionele gebruiker van drones tot wel 11.000 euro uitgeven aan certificaten, opleidingen, vergunningen en brevetten voordat hij met de drone mag vliegen. Als het aan de staatssecretaris ligt dan zal er voor het gebruik van minidrones geen brevet meer nodig zijn.
Gebruik van drones: wat zijn de regels?

Voor amateur dronepiloten is het allemaal een stuk makkelijker. Samengevat komen de regels erop neer dat er met een drone vrij gevlogen mag worden zo lang de drone maar onder de 120 meter blijft, niet in de buurt van een vliegveld opstijgt en niet boven ‘aaneengesloten bebouwing’ (lees: stad of dorp) vliegt.

Verder is het niet toegestaan om boven havens, wegen, industriegebieden en mensenmassa’s te vliegen. Ook moet de piloot een vrij zicht op het luchtvaartuig hebben tijdens de gehele vlucht en mag er niet ’s nachts gevlogen worden. Overigens gelden deze gebruiksregels ook voor het professioneel gebruik van drones.
 
Calamiteiten met drones en de ontwikkelingen ter voorkoming

Het lijkt erop dat de calamiteiten die nu de media halen te maken hebben met hobbymatig gebruik van drones. Gelukkig is het aantal ernstige incidenten met drones tot nu toe beperkt gebleven. De meeste incidenten vinden plaats op of rond vliegvelden. Op 1 april dit jaar vloog een drone rakelings langs drie landende vliegtuigen op Schiphol. Op Heathrow Airport in Londen botste een landend vliegtuig deze maand ook met een vliegend object. Er wordt gespeculeerd dat het om een drone gaat maar onderzoekers denken dat het mogelijk een rondvliegende plastic tas was.

Het is verboden om bij een luchthaven met een drone te vliegen, maar volgens velen zijn de regels te onduidelijk. Er zijn een aantal opties om de risico’s op ongelukken met drones te verminderen. Zo experimenteert de politie met roofvogels die getraind worden om drones te onderscheppen.
 
 

Een andere mogelijkheid is geofencing. Dronefabrikanten installeren software op de toestellen die verhindert dat drones in bepaalde gebieden kunnen opstijgen, zoals bij vliegvelden. Deze techniek heeft echter nog zijn fouten waardoor drones toch nog kunnen opstijgen in sommige gebieden nabij een vliegveld, maar als we de fabrikanten tijd geven voor de ontwikkeling van de geofencing software, zal dit een interessante oplossing zijn.
 

Een Brits bedrijf heeft zelfs een bazooka ontwikkeld, die drones met netten uit de lucht kan schieten en de drone vervolgens aan een parachute laat landen. De Skywall 100 van OpenWorks Engineering werkt tot op een afstand van honder meter en heeft een lasergeleider die op een doelwit kan ‘locken’, waarna vervolgens het projectiel kan worden afgevuurd. Het projectiel opent vlak voor botsing en het net omsluit de drone.
 
 

Behalve alle gevaren en risico’s rondom drones zijn er ook interessante toepassingen van de toestellen. Zo begint de organisatie achter noodnummer 112 dit jaar met de inzet van drones. Deze drones kunnen worden gebruikt bij brand, chemische ongevallen en grotere auto-ongelukken. Bergingsteams kunnen de drones gebruiken voor zoekmissies in afgelegen of moeilijk begaanbare gebieden.
 

Een Nederlands bedrijf heeft de Robird drone uitgevonden, die juist ingezet wordt bij luchthavens, namelijk om vogels uit de buurt van vliegtuigen te houden.
 Gebruik van drones in de private sector

Waarschijnlijk heeft u al gehoord van de gedachten om pakjes niet meer te verzenden via een (auto)koerier maar via drones. Ook zijn er plannen om landirrigatie door drones te laten uitvoeren.

Wij vernamen verder dat een groep studenten van de TU Eindhoven onder de naam Blue Jay een drone heeft ontwikkeld voor het gebruik in huiselijke sferen. De drone vliegt autonoom rond en reageert op stemgeluid. De Blue Jay drone kan objecten vinden en oppakken, verloren sleutels zijn zo teruggevonden. Het team opende afgelopen maand voor drie dagen het zogenaamde Drone Café. Dit is een normaal café alleen in plaats van obers nemen drones je bestelling op en bezorgen het eten en drinken aan tafel.
De verwachting is dat er nog talloze ontwikkelingen in de private sector zullen komen waarbij drones worden ingezet.

 
Waar zitten de knelpunten? De regelgeving!
 
Bij het privaat gebruik van drones zal steeds opnieuw onderzocht moeten worden of de gebruiker dan wel de opdrachtgever die een derde een dienst met drone laat uitvoeren geen rechten schendt dan wel bepaalde rechten in acht dient te nemen. Denk daarbij in ieder geval aan privacyregels en auteursrechten.
 
Bij Markenizer volgen wij alle ontwikkelingen op het gebied van drones. Wij zijn op de hoogte van de huidige regelgeving en de mogelijke knelpunten die zorgvuldig contracteren noodzaken. Wij kunnen bij voorbeeld voor bedrijven die gebruik willen maken van een drone om een promotiefilm te maken of luchtbeelden te schieten contracten opstellen. Daarin stellen we vast aan welke eisen de dronepiloot dient te voldoen en werken we de gevolgen van de auteursrechtelijke beperkingen dan wel privacy regels verder uit. Bent u geïnteresseerd in een dergelijk contract, neem dan contact op met Markenizer!
 

Gaat u zelf een drone ontwikkelen?

Vergeet dan niet te laten checken of u octrooi-, model- of merkrechten kunt verkrijgen dan wel kan het verstandig zijn onderzoek te doen of u geen rechten van derden schendt. Markenizer is u graag van dienst.
 
Gelijk duidelijkheid over uw merk door tijdlijn
De afgelopen tijd hebben wij onze cliënten gevraagd wat zij vinden van onze dienstverlening. Wij zijn trots u te mogen vertellen dat wij een gemiddeld rapportcijfer van boven de 8 krijgen.

Interessant vonden wij uw suggesties en die zullen wij in onze dienstverlening tot uiting brengen waar dat kan.

Verschillende cliënten vroegen ons of wij in onze brieven in één oogopslag duidelijk konden maken waar hun merk in de merkregistratieprocedure zit en hoe lang het nog duurt totdat de registratie een feit is.
 
Daarom hebben wij tijdlijnen ontwikkeld: (zie hieronder een voorbeeld):
In iedere brief die u van ons ontvangt geven wij door middel van het Markenizer logo aan waar uw merk in de registratieprocedure is. Door middel van de tijdbalk kunt u zien hoe lang de procedure nog duurt.

Inmiddels hebben wij de tijdlijnen in al onze merkregistratieprocedurebrieven doorgevoerd en ook in oppositieprocedures voor de Benelux en de Europese Unie als in voorlopige weigeringsprocedures bij de Internationale Registraties.

Heeft u nog meer suggesties: Wij horen ze graag!
The Speakers Academy
Onze collega Marieke Westgeest is recent toegetreden tot The Speakers Academy. The Speakers Academy is hét professionele boekingsbureau voor sprekers en dagvoorzitter in Nederland.

Marieke kan daar als spreker worden geboekt. De onderwerpen waarover zij spreekt betreffen: merken- en modellenrecht, (vrouwelijk) ondernemerschap en internationaal zakendoen. Daarnaast is zij te boeken als dagvoorzitter.

Voor meer info: klik op onderstaand plaatje:
 
De informatie, die in deze nieuwsbrief wordt gegeven, is zuiver informatief bedoeld en kan niet gebruikt worden als advies ten behoeve van een specifieke zaak.
Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van de nieuwsbrief? Wij horen ze graag! U kunt ze sturen naar info@markenizer.com.« Terug