+31 10 522 26 12
English version

Merkenflits®

Merkenflits juni 2016 over de BREXIT: Geen paniek, we hebben een scheiding eerder gezien!

29-06-2016

 

 

Merkenflits® juni 2016 over de BREXIT:

Geen paniek, we hebben een scheiding eerder gezien!


In deze Merkenflits nieuwsbrief meer over:
 1. Business as usual
   
 2. Bestaande Europese merk- en modelregistraties
   
 3. Nu nog Europese merken en modellen deponeren of direct apart voor het Verenigd Koninkrijk?
   
 4. Contracten met geldigheid in de gehele Europese Unie

Business as usual
Afgelopen vrijdag heeft het Britse volk kenbaar gemaakt niet langer deel te willen uitmaken van de Europese Unie. Deze politieke wending  is wereldwijd een schok. Belangrijker nog is het feit dat de autoriteiten niet voorbereid zijn op deze ontwikkeling. Er bestaan geen scenario’s hoe verder te gaan. Eigenlijk was men ervan uitgegaan dat het Verenigd Koninkrijk wel zou blijven.

Desalniettemin zijn er wel standaardprocedures in de Verdragen opgenomen  aan de hand waarvan het vertrek zal worden gereguleerd. In het Europese Verdrag is bij voorbeeld opgenomen dat er een termijn van twee jaar van onderhandelingen wordt uitgetrokken om het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie van elkaar te scheiden.  Deze termijn kan met instemming van alle partijen ook nog verlengd worden.

De veranderingen duren dus nog even!

Dit betekent eigenlijk dat er voor u op dit moment nog niets aan de hand is: ‘business as usual’. Toch willen we vooruitlopen op wat (mogelijk) gaat komen om u enig inzicht te geven in wat wij verwachten dat de impact van het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU op uw merken- en modellenportefeuille is. U kunt dan nu al nadenken over uw toekomstige merken- en modellenstrategie.
 
Bestaande Europese merk- en modelregistraties
Markenizer heeft vele cliënten met Europese merk- en modelregistraties. De geldigheid van deze EU registraties zal op korte termijn niet wijzigen. Alles zal minimaal twee jaar hetzelfde blijven. Maar daarna zal het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie (mogelijk) hebben verlaten en zal het land dus ook geen deel meer zal uitmaken van de EU merken- en modellenverdragen.

Hoe zal dat in zijn werk gaan? Op dit moment weten we dat niet. Wel kunnen wij de meest voor de hand liggende scenario’s schetsen.
 

Wij hebben eerder voorbeelden van territoirwijzigingen gezien die effect hadden op de merkenwetgeving, namelijk bij het uiteenvallen van de Sovjet Unie, de eenwording van Duitsland en het uiteenvallen van Joegoslavië in verschillende nieuwe staten. In al deze gevallen was er een periode waarbij bestaande merkregistraties konden worden omgezet naar registraties in de nieuwe staten door middel van het indienen van een verklaring van heropneming van het recht in het betreffende land en met behoud van de oorspronkelijke depotdatum. Voor het indienen van een dergelijke verklaring werd de merkeigenaar een aantal maanden gegund. Dit systeem zou men in het Verenigd Koninkrijk ook kunnen kiezen. Dan zou zo’n heropnemingsverklaring al dan niet met betaling van een ambtelijk takse kunnen leiden tot gecontinueerde bescherming in het Verenigd Koninkrijk.
 • Het ligt voor de hand dat u bij de situatie dat u een heropnemingsverklaring zult moeten indienen u ruim de tijd krijgt (maanden) om dat te doen.
 

Een andere mogelijkheid is de automatische omzetting van alle EU registraties in Britse registraties. Deze optie sluit aan bij de huidige praktijk van de EU waarbij toetreding van nieuwe landen tot de EU leidt tot automatische bescherming van de EU merken en modellen in die landen vanaf het moment van toetreding. Wij verwachten niet dat het Verenigd Koninkrijk tot automatische omzetting zal kiezen aangezien zij dan meer dan een miljoen registraties in hun eigen systeem dienen te implementeren. Het ligt meer voor de hand dat de Britse autoriteiten het initiatief voor de bescherming in het Verenigd Koninkrijk bij de merkeigenaar laten.
 • Bij automatische omzetting behoeft u niets te doen.
 

Ook is het mogelijk dat er voor een ander model wordt gekozen. We denken bij voorbeeld aan de mogelijkheid dat het Verenigd Koninkrijk kiest voor het handhaven van een eenvormige markt waarbij het gemeenschappelijke merken- en modellenrecht gehandhaafd blijft.  Bij een dergelijke optie blijft voor uw merken- en modellenportefeuille alles bij het oude. Wij denken dat, gezien het feit dat een totale uittreding wel heel erg drastisch is, deze optie niet ondenkbaar is.
 • Indien het merken-en modellenrecht onderdeel wordt van een Verdrag waarin de eenvormige markt gehandhaafd blijft behoeft u niets te doen.
 
 
Nu nog Europese merken en modellen deponeren of direct apart voor het Verenigd Koninkrijk?
Aangezien er nog geen enkele regeling is gelden de Europese Unie registraties ook voor het Verenigd Koninkrijk. Wij gaan ervan uit dat in de overgangsregelingen er alles aan zal worden gedaan om de rechtszekerheid te waarborgen. Logisch is dus dat ook als u vandaag een Europees merk deponeert dat dit merk geldig zal zijn in het Verenigd Koninkrijk.

Wij krijgen de vraag van ondernemers of zij maatregelen moeten nemen. Die vraag is begrijpelijk omdat  men zou kunnen zeggen dat iedere ondernemer van de verwachte veranderingen nu al kennis  draagt maar daaruit zouden wij niet de conclusie trekken dat de afzonderlijke ondernemer nu moet kiezen voor een VK merk naast een Europees merk. Immers, de rechtszekerheid gebiedt een rechtvaardige regeling die kenbaar dient te zijn en die regeling is nu niet kenbaar.

Met andere woorden: voorlopig adviseren wij u om een Europees merk/model te kiezen, ook voor het Verenigd Koninkrijk.  In de loop van de tijd zullen wij weten hoe het Verenigd Koninkrijk de EU verlaat en dat zal betekenen dat wij een periode krijgen waarin wij het Britse deel van de EU merken en modellen kunnen omzetten in een VK nationaal merk en model met behoudt van de oorspronkelijke indieningsdatum dan wel dat dit automatisch gebeurt dan wel dat alles blijft zoals het nu is of anders. Voor de ondernemer is het risico dat hij voor omzetting van ieder merk of model mogelijk kosten zal maken (bij voorbeeld als gevolg van taxen die door het Britse Bureau zullen worden opgelegd) maar naar onze verwachting zullen die kosten lager liggen dan nu al kiezen voor aparte depots voor het Verenigd Koninkrijk.

Zodra dit verandert zullen wij u verder informeren.
 • Vooralsnog is de meest kostenefficiënte optie om door te gaan met het deponeren van Europese merken en modellen, ook als u bescherming in het Verenigd Koninkrijk wenst.
Contracten met geldigheid in de gehele Europese Unie
Op termijn zullen wij tevens uw portefeuille met u doornemen op gesloten contracten waarbij de Europese Unie als geldig territoir is opgenomen en de impact van de Britse uittreding. Wij zullen daarover per cliënte verder spreken in de u bekende periodieke besprekingen.
 
De informatie, die in deze nieuwsbrief wordt gegeven, is zuiver informatief bedoeld en kan niet gebruikt worden als advies ten behoeve van een specifieke zaak.
Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van de nieuwsbrief? Wij horen ze graag! Neem gerust contact op per telefoon (010-5222612) of per email (info@markenizer.com).
 


« Terug