+31 10 522 26 12
English version

Merkenflits®

Merkenflits februari 2017

09-02-2017

 

Merkenflits®

Merkenflits 9 februari 2017

09-02-2017


 
Merkenflits® 9 februari 2017:
Markenizer, uw spin in het web

De eerste maand van het jaar 2017 is alweer voorbij. In deze eerste editie van onze nieuwsbrief Merkenflits informeren wij u over ons werk. Wij doen namelijk nog veel meer dan alleen het wereldwijd registreren van merken en modellen. Tevens vindt u de uitslag van de TRADEMARK PARTY 2016 ook in deze MERKENFLITS nieuwsbrief!

1. Markenizer, uw spin in het web bij merk- en modelbescherming en alle aanverwante diensten. Een aantal voorbeelden:
           a. Contracten
           b. Procederen
           c. Beleid maken
           d. Namen bedenken
2. De winnaars van de Trademark Party® kerstactie

1.
a. Contracten

U heeft via Markenizer uw merk of model laten registreren. Door registratie kunt u ieder ander het gebruik van het merk of het model verbieden. Dat geeft u marktpositie.

Echter, er zijn ook talloze situaties waarin u een derde toestemming wilt geven om uw merk/model te gebruiken maar aan die toestemming wilt u voorwaarden verbinden. Of situaties waarin u uw afnemer niet via de rechtbank het gebruik van het merk wilt verbieden want hij zou ook een cliënte kunnen worden. Dan maakt u liever een afspraak over levering van producten onder voorwaarde dat er geen inbreuk meer op het merk wordt gemaakt. In dergelijke situaties stellen wij overeenkomsten op.

Een paar voorbeelden uit onze praktijk:
  • U brengt een merk op de markt en wilt dat het luxe imago dat u in de markt heeft bewerkstelligd ook gerespecteerd wordt door uw afnemers. Dan zullen de afnemers gebonden moeten worden aan uw eisen voor het uitdragen van het luxe imago.
  • Uw distributeurs gebruiken uw merk op beschrijvende wijze op internet. Dan zult u uw distributeurs moeten verbinden de correcte wijze van schrijven na te volgen.
Wij begeleiden bijvoorbeeld de bekende merken   en  bij het bewaken van hun imago.
  • U produceert uw model in China en wilt dat de fabrikant goed weet dat u rechten heeft om te voorkomen dat hij het model zonder uw toestemming voor een ander gaat produceren. Daarvoor stellen wij contracten op.
In zaken waarbij productie in China speelt worden wij ook vaak gevraagd gelijk een advies te geven over de beschermingsomvang van een recht, met name bij modellen.
Wij adviseren bijvoorbeeld over de beschermingsomvang van hun modelrechten.
 
Tevens worden wij zo nu en dan door Chinese bedrijven gevraagd de beschermingsomvang van een model te toetsen om te bepalen of er een concurrerend product op de markt gezet kan worden.
  • U wilt tekenaars/fotografen/reclamebureaus opdracht geven om nieuwe uitingen voor uw merk en/of model te maken maar u wilt wel dat alles wat in uw opdracht gemaakt wordt uw eigendom is.
Voor /hebben wij diverse contracten gemaakt op het gebied van overdracht van auteursrechten dan wel licenties bij het verstrekken van opdrachten aan reclamebureaus en fotografen.

Wij adviseren tevens reclame- en marketingbureaus als en  over de reikwijdte van merken- en modellenrechten.
  • U wilt een overname doen of uw bedrijf wordt overgenomen. Wat spreekt u af over de merken en modellen? Wie wordt daar eigenaar van? Moeten niet meer gebruikte merken geregistreerd blijven of juist niet? Zijn de vennootschappen die de rechten hebben gekregen nog levend of zijn ze al ontbonden en wat betekent dat voor de merken en modellen?

Recent hebben wij EVO en Fenedex geadviseerd met betrekking tot hun merkbescherming nu de twee partijen gefuseerd zijn tot.
  • U heeft een merk geregistreerd en er is een partij die een overeenstemmend merk gebruikt en wellicht ook in het merkenregister heeft geregistreerd. U wilt met die partij een regeling treffen: hij mag het merk een bepaalde tijd gebruiken en daarna dient hij te stoppen. Of hij mag het merk wel voor bepaalde producten gebruiken, maar niet voor andere. Of hij mag het werk wel gebruiken in Nederland maar niet in andere landen. Er zijn talloze schikkingsvoorbeelden mogelijk. Al deze soorten contracten kan Markenizer voor u opstellen.
Wij doen dit soort zaken bij voorbeeld voor  en   .
 
Het hebben van gedegen contracten bevordert uw slagvaardigheid!

Markenizer stelt de contracten graag voor u op en daar waar nodig roepen wij de expertise in van andere specialisten, zoals bijvoorbeeld distributierechtspecialisten, mededingingsrechtspecialisten en buitenlandse juristen met kennis van lokaal contractenrecht.

Andersom wordt Markenizer geraadpleegd door buitenlandse juristen wanneer hun cliënten een contract willen sluiten met een Nederlandse partij.

b. Procederen
Het kan noodzakelijk zijn om een vuist te maken wanneer er inbreuk op uw merk- of modelrechten wordt gemaakt. Immers, als een derde niet bereid is om het inbreukmakende handelen te stoppen dan heeft dit ernstige gevolgen voor uw marktaandeel.

Wij zien de laatste tijd een toename van de bereidheid van cliënten om ook te procederen wanneer derden hun product namaken of inbreuk maken op hun rechten. Dit zou ook een bijkomstige oorzaak kunnen hebben: het mooie van het intellectuele eigendomsrecht in Europa is dat in principe alle kosten, die worden gemaakt om een inbreukprocedure te voeren, kunnen worden verhaald op de inbreukmaker.

De juristen van Markenizer stellen processtukken op in samenwerking met gespecialiseerde advocaten.

Het grote voordeel daarvan is dat juist de dossierkennis al volledig is: van de sterkten en zwakten van het merk tot aan de inbreukzaak. Deze kennis kan door de mensen van Markenizer direct worden vertaald in de processtukken.

Bij namaak regelt Markenizer ook dat achterhaald wordt wie de producent van de namaak is. In dit soort zaken werkt Markenizer samen met een ‘private investigator’ en een deurwaarder. Ook zal de nieuw ingestelde Enforcement database van het Europese Merkenbureau een rol gaan spelen bij de handhaving van merken- en modellenrechten.

Ook interessant om te weten is dat Markenizer een geautomatiseerd systeem gebruikt om de verschillende inbreukzaken gelijktijdig in kaart te brengen.  Markenizer kan dus gemakkelijk schakelen omdat zij overzicht heeft en de verschillende acties kan uitzetten en monitoren. Voor u betekent dit minder communicatie met derden. U wordt direct ontzorgd. Eenmaal de zaak afgegeven aan Markenizer verzorgen wij alle processen.

Ook betekent dit dat wij u in één keer inzicht in de verschillende zaken kunnen verschaffen. Dat geeft meer inzicht dan wanneer een zaak als een casus op zich wordt behandeld. U kunt er zelfs voor kiezen, indien wij meerdere inbreukzaken tegelijk voor u behandelen, dat wij u slechts een maandrapportage geven over de resultaten van onze acties.

Op deze wijze kunt u de zaak loslaten en richten op uw ‘core business’! Wij denken dat deze wijze van werken een grote marktbehoefte vervult.
 
Ex Parte Verbod via rechtbank Den Haag (http://www.ie-forum.nl/artikelen/ex-parte-verbod-in-gehele-eu-vanwege-gemeenschapsmodelrechten-swarovski)
Een voorbeeld is de CRYSTALDUST armband van Swarovski. Deze armband is een hit in de mode en dus verschijnt er veel namaak op de markt. Markenizer coördineert de aanpak van de inbreukmakers en zorgt dat de namaak van de markt gaat. In een recente zaak hebben wij binnen een week een Europees verbod op het verspreiden van namaak kunnen bewerkstelligen! Door goede samenwerking met onze advocaat zijn wij snel, slagvaardig en accuraat.

Domeinnaamarbitrage (http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2016-1454)
Een ander voorbeeld is de inbreuk op het merk door een concurrent van dit vloerenbedrijf, die een gelijkende domeinnaam, namelijk www.exclu-floors.com, gebruikte. Via een arbitrageprocedure (UDRP) hebben wij de overdracht van die domeinnaam in korte tijd kunnen bewerkstelligen.

c. Beleid
Over het algemeen weten bedrijven tegenwoordig wel dat het belangrijk is de eigendom van hun merk te hebben. Wij merken echter dat bedrijven vaak niet weten dat een merk ook onderhoud behoeft en wat dat betekent voor het managen van het merk.

De afgelopen jaren zien wij een sterke behoefte om beleid rondom een merk te maken. Dat is een goede zaak! Een merkrecht is namelijk een dynamisch recht: wordt het niet onderhouden dan zal het recht uiteindelijk kunnen vervallen en mag de concurrent het merk dus ook gebruiken en zelfs registreren. Dat is natuurlijk niet de bedoeling!

Markenizer helpt bedrijven om een merkenbeleid op te zetten. Dat is intern en extern beleid. Bij intern beleid kun je denken aan het opstellen van protocollen voor marketingmedewerkers waarin staat hoe zij het merk communiceren op websites en in advertenties, of instructies aan salesmensen hoe zij inbreuken op de markt signaleren en bewijsmateriaal verzamelen, zodat die met succes kunnen worden ingezet in juridische acties.

Bij extern beleid kan men denken aan de communicatie over het merk met derden, zoals distributeurs of afnemers, en samenwerkingsverbanden. Bij samenwerking is het van belang te weten welke partij de uiteindelijke rechten op het intellectuele eigendom heeft en dat vast te leggen. Tevens is het maken van afspraken over het gebruik van intellectuele eigendom aan te raden.

d. Bedenken van namen
Steeds vaker worden wij gevraagd om een nieuwe naam te bedenken voor een nieuw product van een cliënt. Meestal komt die vraag nadat wij een beschikbaarheidsonderzoek hebben gedaan naar een eerder gekozen naam en hebben moeten constateren dat de cliënte niet vrij de markt op kan omdat een ander hem het gebruik van die naam kan verbieden. Dan moet er dus een nieuwe naam bedacht worden. Op basis van de resultaten van het onderzoek kunnen wij soms de richting van een nieuw merk aangeven.

Het bedenken van een nieuwe naam heeft twee fasen: allereerst zal er creatief gebrainstormd dienen te worden om tot een nieuwe naam te komen en vervolgens zal er juridisch onderzoek gedaan moeten worden om te weten dat de naam ook beschikbaar is. Uit de shortlist die volgt zal dan een naam komen die aan twee criteria voldoet: de beste naam en de naam die juridisch ook kan. In de eerste fase schakelen wij meestal een reclamebureau in, maar soms komen wij met de cliënte zelf tot een nieuwe naam.

Voor onze cliënte hebben wij al verschillende namen bedacht.

De belangrijke toegevoegde waarde van Markenizer in een naamcreatieproces is dat wij onderzoeken of de naam wel beschikbaar is. Immers, als dat niet het geval is dan riskeert de merkeigenaar een verbod in de markt door een derde. Dan zijn alle investeringen in de creatie van de naam voor niets geweest.
 
Tot slot
Zoals u kunt zien doen wij veel meer dan het registreren van merken en modellen. Sterker nog:

Markenizer is graag uw spin in het web in merken- en modellen gerelateerde zaken!

2. De winnaars van de Trademark Party® kerstactie
Uitslag van de MARKENIZER TRADEMARK PARTY 2016.
 
Afgelopen december vond de MARKENIZER TRADEMARK PARTY plaats.
Wij willen alle deelnemers en sponsoren bedanken voor het mede mogelijk maken van deze TRADEMARK PARTY. Na een geweldig aantal reacties is het tijd om het juiste antwoord op de (strik)vraag en daarmee ook de winnaars bekend te maken. Nog eenmaal de vraag:
 
Plaats de onderstaande merken in chronologische volgorde waarbij het merk dat het eerste geregistreerd is (uitgaande van de oudste merkregistratie van het merk) bovenaan staat en het merk dat het laatste geregistreerd is onderaan.
 
Onderstaand het juiste antwoord:
       1. SONY ® (een internationale merkregistratie sinds 1968) 
       2. SPIDO® (een Benelux merkregistratie sinds 1988) 
       3. ESSISME® (een Benelux merkregistratie sinds 2010) 
       4. PASTBOOK® (een Europese merkregistratie sinds 2013) 
       5. STROOPWAFEL & CO (geen merkregistratie, dit was het misleidende onderdeel van de prijsvraag)

 
Door middel van een loterij zijn uit de juiste inzendingen de winnaars geselecteerd. Zij krijgen persoonlijk bericht over de prijs die zij hebben gewonnen. Onderstaand de gelukkigen in willekeurige volgorde:
 
Simon Metselaar, Koppert B.V., Nederland
Roline Bergsma, G-Star Raw C.V., Nederland
Esmeralda Baron, Unilever N.V., Nederland
Wilco van Rooij, ID-Factory, Nederland
Henri de Bont, HM Technology B.V., Nederland
Bianca Withfield, Shipitsmarter, Nederland
 
Bent u geïnteresseerd in het sponsoren van onze volgende TRADEMARK PARTY (editie december 2017) of heeft u andere vragen/suggesties? Neem dan contact met ons op via info@markenizer.com
 
 
De informatie, die in deze nieuwsbrief wordt gegeven, is zuiver informatief bedoeld en kan niet gebruikt worden als advies ten behoeve van een specifieke zaak.
Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van de nieuwsbrief? Wij horen ze graag! U kunt ze sturen naar info@markenizer.com.
 

« Terug