+31 10 522 26 12
English version

Merkenflits®

Merkenflits december 2017: Update EU-merkenrecht

05-12-2017

 

Vanavond is het
 PAKJESAVOND!
Van ons ontvangt u
 als cadeautje een
wetgevingsupdate,
want we willen dat u dit niet vergeet.
Op uw verlanglijst stond dit vast niet.
U krijgt de groeten van de wetgevingspiet.
Merkenflits®
Merkenflits december 2017:
Update EU-merkenrecht
05-12-2017
Merkenflits® december 2017:
Update EU-merkenrecht
Het merkenrecht verandert. Per 1 oktober 2017 heeft u als merkhouder te maken met een nieuw Europees merkenverdrag. Wij geven u een update van de belangrijkste veranderingen en bespreken wat uw (toekomstig) merk hiervan zal merken. Mocht u meer informatie wensen, neem dan contact met ons op!

Verandert er iets voor mij?
Ja, er verandert iets voor u. Tenminste, 
als u merkhouder bent of van plan bent
dit te worden. Meer over het inschrijven
van een merk leest u
hier.

Wat is de EU-Merkenverordening?
De EU-Merkenverordening is oorspronkelijk in 1996 van kracht geworden en regelt het merkenrecht op Europees niveau. Wij hebben al aanzienlijke wijzigingen gehad op 23 maart 2016 en nu zijn de laatste wijzigingen, die een verdere wetgevingsstap behoefden, ook doorgevoerd. Alle lidstaten van de EU, waaronder Nederland (en ook nog steeds het Verenigd Koninkrijk), zijn partij bij dit verdrag. Als het verdrag – zoals nu – gewijzigd wordt, zijn de nieuwe regels van toepassing in de gehele EU.

Wat verandert er?
Er verandert nogal wat. De meeste zaken zijn procedureel en voor u niet van belang, maar wel voor ons, de gemachtigden, die uw belangen vertegenwoordigen. Hieronder zetten wij de drie belangrijkste veranderingen, die u wel merkt, op een rij:
     1. Afschaffen vereiste grafische weergave
Het vereiste van een grafische weergave bij het merkdepot is afgeschaft. Dit houdt in dat tekens in elke passende vorm kunnen worden weergegeven in de aanvraag, zoals een film- of een geluidsfragment. De voorwaarde is wel dat het teken duidelijk, nauwkeurig, op zichzelf staand, gemakkelijk toegankelijk, begrijpelijk, duurzaam en objectief is.   
Wat merkt u hiervan? Ieder element dat u als merk gebruikt kunnen wij voor u beschermen. U kunt het in elk mogelijk bestand aanleveren, .jpeg, een filmfragment, een geluidsfragment etc.  
     2. Invoering certificeringsmerken
Ze bestonden al even in sommige nationale rechtssystemen, maar nu dus ook op EU-niveau: certificeringsmerken. Een certificeringsmerk garandeert gespecificeerde kenmerken van bepaalde waren of diensten, die moeten worden opgenomen in een gebruiksreglement. Het wil zegen dat een merk voldoet aan een bepaalde norm en wordt gecontroleerd onder de verantwoordelijkheid van de certificeringsmerkhouder.
Wat merkt u hiervan? Als u een samenwerkingsverband bent aangegaan kan het aan te bevelen zijn om het merk daarvan te beschermen als certificeringsmerk.
     3. Procedurele wijzigingen
Een aantal procedurele regels is veranderd. In het kort gaat het onder meer om de volgende nieuwe regels:


Het is mogelijk om uw beroep op voorrang van uw merk tegelijk met uw merkaanvraag in te dienen.
Wat merkt u hiervan? De aanvraagprocedure wordt een stuk efficiënter en daardoor kunnen wij de kosten voor het aanleveren van aanvullende informatie beperken.
Bij een merkaanvraag mag een alternatieve vordering ten aanzien van inburgering worden opgenomen voor wanneer een merk op grond van de eerste vordering zou             worden geweigerd.
Wat merkt u hiervan? Als een merk geweigerd wordt zouden wij voorheen alle argumenten tegen de weigering op hetzelfde moment moeten voeren, hetgeen zeer belastend kan zijn voor u, de deposant. Bij het aantonen van inburgering, namelijk dat het publiek de term als merk ziet, moest al het bewijsmateriaal direct worden overgelegd. Door de wijziging kunnen we het bewijsmateriaal later overleggen, hetgeen voor de deposant een stuk minder belastend is.
Er kan worden verzocht om overdracht van een EU-merk als alternatief voor nietigverklaring.
Wat merkt u hiervan? Als u ziet dat een derde (bijvoorbeeld een oude agent) uw merk heeft geregistreerd en u wilt daartegen actie voeren, dan gold in de oude regeling dat u een verzoek tot doorhaling van dit merk moest indienen. Nu kunt u ook vragen om de overdracht van het merk. Daardoor hoeft u geen eigen merkdepot te doen en behoudt u de oude registratiedatum, hetgeen gunstig kan zijn ten aanzien van conflicten met andere merkhouders.
Conclusie
De nieuwe EU-Merkenverordening sluit steeds beter aan bij onze moderne (digitale) wereld. Voor u als (toekomstig) merkhouder brengt het nieuwe verdrag versoepeling, verduidelijking, minder kosten en meer mogelijkheden mee.
Wilt u een merk inschrijven of meer informatie ontvangen? Wij staan u graag te woord. Neem gerust contact met ons op

De informatie, die in deze nieuwsbrief wordt gegeven, is zuiver informatief bedoeld en kan niet gebruikt worden als advies ten behoeve van een specifieke zaak.
Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van de nieuwsbrief? Wij horen ze graag! U kunt ze sturen naar 
info@markenizer.com.
 


 

« Terug