+31 10 522 26 12
English version

Merkenflits®

De ambities van het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom

03-09-2014


Engels als voertaal, Merkenregister van St Maarten in Den Haag, I-depot als wettelijk bewijsmiddel


Merken en modellen deponeren in het Engels

De Benelux merken- en modellenregistratieprocedure kan sinds 1 december 2013 volledig in het Engels uitgevoerd worden. Het voordeel voor de gemiddelde Nederlandse ondernemer is wellicht nihil, maar voor multinationals, gevestigd in Nederland, waar de voertaal gewoonlijk Engels is dit een uitkomst. Ook voor buitenlandse bedrijven is het waardevol dat zij een Benelux merk of model kunnen aanvragen in het Engels en daardoor dus de hele registratieprocedure in het Engels kunnen volgen.

Het zou er zelfs toe kunnen leiden dat buitenlandse bedrijven hun eerste merk of model in de Benelux indienen want eenmaal een merk/model ingediend heeft men een prioriteitsrecht voor de gehele wereld. Dus voor een lage prijs en een begrijpelijke registratieprocedure is er een voorwaardelijk wereldwijde bescherming geregeld. Wij noemen dat ‘het eerste paaltje slaan' in de Benelux zodat men de wereld kan bedienen!

Heeft dit tot een toename van het aantal aanvragen in de Benelux geleid?

Wij deden een kort onderzoek. Uit het jaarverslag van het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom maken wij op dat in de tweede helft van 2013 een stijging van 4% van de merkdepots is geconstateerd.
Maar hier is natuurlijk niet direct uit af te leiden dat dit het gevolg is van Engelstalige depots.
Een telefoontje naar het Benelux Bureau leert dat de toename zich alleen in de eerste maanden van 2014 heeft voortgezet.

Een positief effect op de lange termijn zal ons inziens alleen na aanzienlijke internationale promotie van het Engelstalige Benelux merk/model ontstaan.

Merkdepots voor Sint Maarten moeten worden aangevraagd via de Benelux

Vanaf 1 januari 2015 zal het Merkenregister van Sint Maarten uitgevoerd worden door het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom. Merkdepots voor Sint Maarten worden dus aangevraagd in Den Haag, waar het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom gevestigd is. De merkaanvrage zal geheel elektronisch geschieden. Ook het online merkenregister wordt uitgevoerd door het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom. 

Hiermee breidt het Benelux Bureau haar taken uit. Het Benelux Bureau is dan dus verantwoordelijk voor de merkenregisters van de Benelux, Bonaire, Sint-Eustatius en Saba (BES-landen) en Sint Maarten.

Hiermee breidt het Benelux Bureau haar taken uit. Het Benelux Bureau is dan dus verantwoordelijk voor de merkenregisters van de Benelux, Bonaire, Sint-Eustatius en Saba (BES-landen) en Sint Maarten.Wat betekent dit voor u?

Mocht u producten verkopen of diensten leveren in een van bovengenoemde territoiren dan kunt u bij ons terecht voor de merkbescherming. Omdat wij de registratieprocedures rechtstreeks kunnen uitvoeren kunnen wij de kosten laag houden.

I-depot krijgt wettelijke status

Soms heb je iets bedacht maar weet je nog niet of je het wilt beschermen via een octrooi, model- of merkrecht. Dan is het wel handig om het gedachtengoed op papier uit te werken, geheim te houden en bewijs ervan te hebben.
Het Benelux Bureau heeft een wettelijk bewijsmiddel voor dergelijke situaties gecreëerd. Dit heet het i-depot.
Het i-depot vragen wij elektronisch voor u aan, nadat wij voor u een analyse hebben gemaakt of de stukken, die u overlegd, voldoende accuraat zijn om als bewijsmiddel te fungeren. Het i-depot wordt 5 jaar bewaard door het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom en kan, onder betaling van taxen, telkens met perioden van 5 jaar worden verlengd.
Het i-depot is een geheim stuk, maar het Benelux Bureau werkt ook aan een openbare versie. Dit duurt echter nog minimaal een jaar. Zodra wij daar meer over weten, zullen wij u daarover informeren.
Nu dit bewijsmiddel een wettelijke basis in het Benelux Verdrag voor de Intellectuele Eigendom heeft adviseren wij dit type bewijsmiddel te gebruiken wanneer u een bewijsmiddel wilt creëren. Gezien zijn internationale bekendheid van het Benelux Bureau wordt het i-depot niet alleen in Nederlandse rechtszaken maar mogelijk ook in buitenlandse rechtszaken erkend.

 

« Terug